Poszukamy nieruchomości Poszukamy nieruchomości

Wycena Nieruchomości

Biuro Kingdom Nieruchomości oferuje profesjonalne usługi z zakresu wyceny nieruchomości dla potrzeby klienta.

 

Pomożemy Ci w oszacowaniu wartości następujących typów nieruchomości:

 • gruntów niezabudowanych,
 • nieruchomości gruntowych zabudowanych,
 • budynków mieszkalnych, gospodarczych, garaży,
 • lokali mieszkalnych,
 • lokali użytkowych,
 • obiektów przemysłowych, komercyjnych, biurowych,
 • nieruchomości rolnych, leśnych
 • ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebność, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu),
 • określenie wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w przypadku jego przekształcania w prawo własności,
 • analizy i opinie dla potrzeb indywidualnych inwestora.

Wyceniamy nieruchomości dla celów:

 • sprzedaż oraz nabycie nieruchomości,
 • zniesienie współwłasności,
 • podział majątku,
 • postępowanie spadkowe,
 • zabezpieczenie kredytu hipotecznego,
 • ustalenia i aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste,
 • ustalenie opłat za dzierżawę, najem, trwały zarząd,
 • ustalenie opłat planistycznych.

Cena sporządzenia wyceny nieruchomości ustalana jest indywidualnie, w zależności od:

 • Położenia nieruchomości
 • Rodzaju nieruchomości
 • Terminu realizacji opracowania

Przy realizacji usług działamy na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych.

Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski, głównie województwa warmińsko-mazurskiego.

Usługi w zakresie szacowania nieruchomości są świadczone przez rzeczoznawcę majątkowego, posiadającego uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego - nr 5909, nadane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

 

wycena nieruchomości Olsztyn

Rzeczoznawca Majątkowy

Aleksandra Rejs

  tel. +48 509 596 568 

  mail: wycena@kingdom.com.pl